گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : موشن گرافیک

  • موشن گرافیک واقعیت صلح

    واقعیت صلح در افغانستان چیست؟ به نظر می رسد پس از حدود 40 سال جنگ و ناامنی در افغانستان، مردم مظلوم کشور ما به حق، تشنه صلح و ایجاد...