گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : تصویر, عکس نوشته -+

زمان انتشار : یکشنبه, 9 ژوئن , 2019

گاندی: جرات و توانایی حرف حق زدن

گاندی: جرات و توانایی حرف حق زدن

اگر جرات زدن حرف حق را نداری مرد باش و برای کسانی که حرف نا حق میزنند دست نزن.

گاندی

به اشتراک گذاری
برچسب ها