گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : تصویر, عکس نوشته -+

زمان انتشار : شنبه, 10 آگوست , 2019

هفتاد و چهارمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما در جاپان

هفتاد و چهارمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما در پارک و موزه صلح هیروشیمای جاپان برگزار شد.

به اشتراک گذاری