گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : تصویر, عکس نوشته -+

زمان انتشار : یکشنبه, 4 آگوست , 2019

فریادهای یک معترض بر سر ترمپ

ابراهیم سمیره هنگام سخنرانی رییس جمهور امریکا در ویرجینیا به سیاست های نژادپرستانه دونالد ترمپ ضد رنگین پوستان اعتراض کرد.

به اشتراک گذاری