گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : تصویر, عکس نوشته -+

زمان انتشار : یکشنبه, 9 ژوئن , 2019

غربت و تنهایی پدر که هیچ بهشتی زیر پایش نیست

غربت و تنهایی پدر

قسم به پینه های دستانت که بوی نام می‌دهد

قسم به چشمان همیشه گریانت

قسم به بغض هایت که شانه های کوه را لرزاند و قسم بر غربت و تنهاییت که هیچ بهشتی زیر پایت نیست پدر.

به اشتراک گذاری