گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : تصویر, عکس نوشته -+

زمان انتشار : یکشنبه, 9 ژوئن , 2019

زن کانون پر فروغ خانواده است

زن کانون پر فروغ خانواده است

زن کانون پر فروغ خانواده، مرکز مهر، مظهر عشق، نشان دهنده پاکی، نمونه عطوفت و چشمه عنایت است.

به اشتراک گذاری