گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : تصویر, عکس نوشته -+

زمان انتشار : یکشنبه, 9 ژوئن , 2019

زن امانت است نه هدفی برای اهانت

زن امانت است

هنگامی که روح در تو دمیده می‌شود در شکم یک زن هستی

هنگامی که گریه می‌کنی در آغوش یک زن هستی

هنگامی که عاشق می شوی در قلب یک زن هستی

به اشتراک گذاری