گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : تصویر, عکس نوشته -+

زمان انتشار : یکشنبه, 9 ژوئن , 2019

زنان زود پیر می‌شوند زیرا از کودکی مادر هستند

زنان زود پیر می‌شوند

اول مادر عروسک‌هایشان

بعد مادر عزیزانشان، بعد مادر فرزندانشان و بعد مادر پدر و مادرشان

به اشتراک گذاری