گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : تصویر, عکس نوشته -+

زمان انتشار : یکشنبه, 9 ژوئن , 2019

رنج زنان افغانستان

رنج زنان افغانستان

رنجی که زنان افغانستان کشیده‌اند، تنها با رنج گروههای اندک دیگری در تاریخ اخیر جهان برابری می کند.

به اشتراک گذاری