گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : سایر, ویدیو -+

زمان انتشار : شنبه, 8 ژوئن , 2019

حمله تروریستی به مسجدی در نیوزیلند

فیلم کامل حمله تروریستی به مسجدی در نیوزیلند

به اشتراک گذاری